Usługi

Co oferuję dla Ciebie

Kompleksowa obsługa projektowa

Jeśli masz pomysł na nową inwestycję, pomogę Ci ją zrealizować. Przeniosę do realnego życia Twoją wizję. Twój pomysł najpierw stanie się konkretnym projektem, na podstawie którego zostanie wybudowany nowy budynek lub będzie przebudowany / zmodernizowany budynek istniejący. Specjalizuję się właśnie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej potrzebnej przy każdym etapie inwestycji w nieruchomości, czyli mogę wykonać analizę działki i możliwości zabudowy dla niej, przygotować projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, a także projekt powykonawczy po zakończeniu budowy. Mogę przyjąć na siebie rolę pełnomocnika do kontaktów z instytucjami i urzędami. Wszystko po to, aby do minimum ograniczyć ilość czasu, który Inwestor musi poświęcić na przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji.

Projekty koncepcyjne

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Nadzory autorskie

Koordynacja międzybranżowa

Inwentaryzacje architektoniczne

Rozbudowy, Przebudowy, Modernizacje

Kontakt i wsparcie

Udzielam Inwestorowi merytorycznego wsparcia. Dzielę się z Nim swą wiedzą, aby rozwiązywać bieżące problemy projektowe i rozwiewać wątpliwości dotyczące procesów inwestycyjnych.